Мученики Илиодор и Дос (или Доса)

Дни памяти: 20 августа

      Мученики Илиодор и Дос (или Доса) пострадали за Христа в Персии при царе Сапоре II, в 380 году.  

Close window