Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

приход Московской Патриархии

 

главная | о нас | ссылки

english

главная > православный календарь

Православный календарь

Суббота, 1 июня, 2069 / 19 мая, 2069 (по ст.ст.)
2069

Троицкая родительская суббота. Глас шестый.

Сщмч. Патрикия, еп. Прусского, и дружины его: Акакия, Менандра и Полиена пресвитеров (II-III).
Прп. Корнилия, чудотворца Комельского (1537).
Блгв. вел кн. Димитрия Донского (1389) и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407).
Сщмч. Матфия пресвитера (1919).
Сщмч. Виктора (1937).
Сщмчч. Антония, еп. Белгородского, и с ним Митрофана, Александра, Михаила, Матфея, Ипполита, Николая, Василия, Николая, Максима, Александра, Павла и Павла пресвитеров и мчч. Михаила и Георгия (1938).
Сщмч. Онуфрия, ариеп. Курского (1938).
Прмч. Валентина (1940).
Прп. Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого (ок. 1420).
Блгв. кн. Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского (1523).
Прп. Сергия Шухтомского (1609).
Мч. Калуфа Египтянина (284-303).
Прп. Иоанна, еп. Готфского (VIII).
Свт. мчч. Парфения и с ним брата его Калогерия (250).
Свт. Дунстана, архиеп. Кентерберийского (988) (Кельт. и Брит.).
Вступление в Грузию Равноап. Нины (Нино), просветительницы Грузии (323).
Мчч. и исп. монахов Иоанна, Конона, Иеремии, Кирилла, Феоктиста, Варнавы, Максима, Феогносия, Якова, Геннадия, Герасима, Марка и Германа Кипрских, пострадавших от латинян (1231).
Собор Харьковских святых.
Мцц. Кириаки и Феотимы (311) (Греч.).

Чтения дня

Матфея 11:27-30 (на утрене)
Деяния 28:1-31
Иоанна 21:15-25
1 Коринфянам 15:47-57 (за упокой)
Иоанна 6:35-39 (за упокой)
Галатам 5:22-6:2 (благоверному князю)
Луки 6:17-23 (благоверному князю)

СПРЯТАТЬ ТРОПАРИ

Сщмч. Патрикия, еп. Прусского. Кондак, глас 4.
Я́ко светосия́нен добро́тою свяще́нства/ и муче́ния кро́вию преукра́шен,/ с пострада́вшими с тобо́ю, Патрики́е, Христу́ предстоя́,/ о нас помина́й,/ я́ко страда́лец честны́й.

Прп. Корнилия, чудотворца Комельского. Тропарь, глас 4.
От ю́ности горя́щим жела́нием Боже́ственныя любве́ разжига́емь,/ жите́йския молвы́ оста́вил еси́, преподо́бне,/ ревни́тель Анто́нию Вели́кому быв,/ безмо́лвием и жесто́ким пребыва́нием после́дуя Христу́,/ бде́нием, и моли́твами, и посто́м о́браз был еси́ твои́м ученико́м./ Те́мже моли́ся Го́сподеви, Корни́лие блаже́нне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8.
По́стническими труды́ нетру́дную жизнь стяжа́, преподо́бне,/ слеза́ми же мы́сленнаго фарао́на потопи́л еси́/ и вме́сто ско́рби ра́дость обре́л еси́,/ предстоя́ Христо́ви в ли́це святы́х,/ помина́й моля́щихся чад твои́х, Корни́лие, о́тче наш.

Кондак, глас 8.
Го́сподеви, от Святы́я Де́вы возсия́вшу ми́рови,/ и Тому́ измла́да, я́ко Áнгел, послужи́л еси́, блаже́нне,/ и си́лою Его́ пусты́ню, я́ко град, сотвори́л еси́,/ мно́жество же учени́к в ней собра́л еси́,/ и́хже Богодохнове́нными уче́ньми просвети́л еси́./ Тем вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче наш Корни́лие, и́ноком Боже́ственное удобре́ние.

Прп. Корнилия, игумена Палеостровского. Тропарь, глас 5.
От ю́ности, прему́дре, приле́жно подвиза́вся,/ от Бо́га наставля́емь,/ оте́чество свое́ оста́вль — град Псков,/ и всели́ся в пусты́ню,/ во ото́це вели́каго е́зера Оне́га,/ и́ноки собра́ му́дре/ и извеще́нием Свята́го Ду́ха оби́тель согради́/ и храм созда́ Пресвяте́й Богоро́дице/ в похвалу́ Рождества́ Ея́,/ струя́ми же слез твои́х/ безпло́тныя враги́ погрузи́л еси́/ и жития́ твоего́ целому́дрием со а́нгельскими ли́ки совокупи́ся,/ преподо́бне отче Корни́лие,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3.
Я́ко Áнгел во пло́ти, на земли́ показа́ся,/ поще́нием насажде́н быв, преподо́бне о́тче Корни́лие,/ наста́вник и́ноком мно́гим был еси́,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Блгв. кн. Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского. Тропарь, глас 2.
В житии́ свое́м мно́ги ско́рби претерпе́л еси́, блаже́нне,/ и терпе́ния ра́ди вене́ц от Бо́га прия́л еси́,/ и по сме́рти свое́й чудотво́рец показа́лся еси́,/ того́ ра́ди па́мять твою́ пе́сньми почита́ем,/ преподо́бне о́тче наш Игна́тие,/ моли́ся, предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ держа́ве сро́дник твои́х богоуго́дней бы́ти/ и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Ин кондак, глас 8.
Чи́сто житие́ на земли́ пожи́л еси́,/ ду́шу и те́ло без скве́рны соблю́л еси́/ и терпе́ния ра́ди, своего́ мзду восприя́л еси́./ И ны́не на Небесе́х со Áнгелы веселя́ся, преподо́бне о́тче Игна́тие,/ моли́ся непреста́нно Христу́ Бо́гу о всех нас, почита́ющих па́мять твою́/ и притека́ющих к ра́це моще́й твои́х.

Кондак, глас 8.
Изря́дная о́трасле благочести́ваго ко́рене,/ ди́вный благоро́дный цве́те,/ избра́нный от пеле́н благода́тию Христо́вою,/ возлю́бленный от ю́ности Ду́хом Святы́м,/ де́вственное процвете́ние, Игна́тие блаже́нне,/ днесь, соше́дшеся, ве́рнии, в па́мять твою́,/ похва́льными венцы́ честну́ю твою́ главу́ венча́юще, зове́м:/ ра́дуйся, преподо́бне, сосу́де Свята́го Ду́ха, всея́ Росси́йской земли́ удобре́ние.

Свт. мчч. Парфения и с ним брата его Калогерия. Тропарь, глас 4.
Му́ченик Твой, Го́споди, Парфе́ний,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего,/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости,/ того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2.
Благочести́ваго и венцено́снаго му́ченика,/ на враги́ побе́ды взе́мшаго одоле́ние,/ соше́дшеся, досто́йно пе́сньми восхва́лим,/ Парфе́ния превели́каго в му́ченицех,/ чуде́с жа́теля пребога́таго,/ моли́тся бо Го́споду о всех нас.

Прп. Сергия Шухтомского. Тропарь, глас 8.
Бде́нными моли́твами и пото́ки сле́зными пусты́ню напои́л еси́/ и из глубины́ воздыха́ньми ю расплоди́л еси́/ и бысть по́стнически ра́вно Áнгелом житие́ твое́;/ страда́льчески боре́ньми, я́же от бесо́в и от ненака́занных челове́к, претерпе́л еси́/ и Áнгелом собесе́дник яви́ся,/ Боже́ственнаго виногра́да насе́ятель быв;/ и, оста́вив вре́менное житие́, пресели́лся еси́ в жили́ще Небе́сное./ Те́мже тя почита́ем, преподо́бне о́тче наш Се́ргие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Блгв. вел кн. Димитрия Донского. Тропарь, глас 3.
Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника земля́ Ру́сская,/ язы́ки побежда́юща./ Я́коже на Дону́ Мама́еву низложи́л еси́ горды́ню,/ на по́двиг сей прия́в благослове́ние преподо́бнаго Се́ргия,/ та́ко, кня́же Дими́трие,/ Христу́ Бо́гу моли́ся,// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2.
По́двиги твои́ми, святе Дими́трие,/ страну́ на́шу Бог сохрани́,/ да́вый тебе си́лу непобеди́мую./ И ны́не, предста́телю кре́пкий,/ соблюда́й моли́твами святы́ми/ град твой Москву́ невреди́м/ от всех наве́т вра́жиих.


14 апреля  Светлое Христово Воскресение - ПАСХА

   Двунадесятые непереходящие праздники

7 января  – Рождество Христово
19 января  – Богоявление Господне (Крещение)
15 февраля  – Сретение Господне
7 апреля  – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа  – Преображение Господне
28 августа  – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября  – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября  – Воздвижение Животворящего Креста Господня
4 декабря  – Введение во храм Пресвятой Богородицы

   Двунадесятые переходящие праздники

7 апреля  – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
23 мая  – Вознесение Господне
2 июня  – День Святой Троицы. Пятидесятница

   Великие праздники

14 января  – Обрезание Господне
7 июля  – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля  – Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября  – Покров Пресвятой Богородицы

   Церковные многодневные посты

25 февраля по 13 апреля  – Великий пост
10 июня по 11 июля  – Петров пост
14 августа по 28 августа  – Успенский пост
28 ноября по 6 января  – Рождественский пост

   Церковные однодневные посты

   Среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок.
18 января  – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября  – Воздвижение Креста Господня

   Дни особого поминовения усопших

16 февраля  – Суббота мясопустная
9 марта  – Суббота 2-я Великого поста
16 марта  – Суббота 3-я Великого поста
23 марта  – Суббота 4-я Великого поста
23 апреля  – Радоница
1 июня  – Суббота Троицкая
2 ноября  – Суббота Димитриевская

   Сплошные седмицы

7 января по 17 января  – Святки
3 февраля по 9 февраля  – Мытаря и фарисея
17 февраля по 23 февраля  – Сырная (масленица)
14 апреля по 20 апреля  – Пасхальная (Светлая)
2 июня по 8 июня  – Троицкая
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Перейти на сегодняшний день

– полное воздержание от пищи
– cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)
– горячая пища без масла
– пища с растительным маслом
– разрешается рыба
– разрешается рыбная икра
– исключается мясо
– пост отменяется
– Святитель Феофан Затворник.
           Мысли на каждый день года.

Подписка на RSS канал Calendar RSS
Блоггеру
Приложение для iPhone
Приложение для Android
Вебмастеру
Сайты с календарем
О календаре
Новая версия календаря

Пасхалия

3 Фев  – Неделя о мытаре
   и фарисее
17 Фев  – Неделя мясопустная
24 Фев  – Прощеное воскресенье
7 Апр  – Вербное Воскресенье
14 Апр  ПАСХА
8 Май  – Преполовение
23 Май  – Вознесение Господне
2 Июн  – Пятидесятница
9 Июн  – Всех святых

Знаки Типикона

– бдение на великие праздники; наиболее праздничная служба, где все изменяемые песнопения посвящены Празднику.
– "бдение" такому святому совершается Всенощное бдение. Его устав близок к полиелейной службе, отличия заключаются в том, что появляется малая вечерня, великая вечерня и утреня объединяются (отсюда бдение), бывает освящение хлебов и елеопомазание в конце утрени.
– "крест", "полиелей", "с полиелеем"; полиелейная служба, т.е. такая служба, на которой на утрени исполняется полиелей (торжественное пением псалмов 134 и 135 с припевами); кроме того, на такой службе бывает чтение Евангелия, прокимен, степенные антифоны, канон на 8, поются хвалитны и Великое славословие, а на вечерни появляется "Блажен муж" (первая Слава 1-й кафисмы), бывает Вход, читаются паремии, а также все стихиры поются святому, может служиться лития.
– "славословный", "со славословием"; такому святому полагается петь Великое славословие в конце утрени (в службах рангом ниже оно читается), кроме того, на службе поются уже некоторые воскресные богородичны, седальны по кафисмам – святому, на каноне бывает катавасия, а в конце утрени поются стихиры на хвалитех, Великое славословие, и все окончание утрени бывает по праздничному.
– "шестерик", "на шесть"; святому положены все шесть стихир на "Господи воззвах", бывает Слава на вечерней и утреней стиховне, тропарь, утренний канон святого на шесть.
, , пробел – "без знака"; самая рядовая повседневная служба святому, которому положено только три стихиры на "Господи воззвах" и канон на утрени на 4 тропаря. Тропаря святого может не быть.

Замечания и предложения посылайте по адресу:

Пресвятая Троице, Боже Наш, Слава Тебе!