Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

приход Московской Патриархии

 

главная | о нас | ссылки

english

главная > православный календарь

Православный календарь

Понедельник, 20 сентября, 2060 / 7 сентября, 2060 (по ст.ст.)
2060

Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас пятый.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Мч. Созонта (ок. 304).
Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186).
Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского, Переяславского (1678).
Прп. Макария Оптинского.
Сщмчч. Петра и Михаила пресвитеров, Александра диакона (1918).
Новосщмч. иерея Иоанна (Масловского) (1921).
Сщмчч. Евгения, митр. Горьковского, и с ним Стефана пресвитера и прмчч. Евгения, Николая и Пахомия, сщмч. Григория, Василия пресвитеров, прмч. Льва (1937).
Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби (1380).
Прп. Серапиона Псковского (1480).
Апп. от 70-ти Евода (66) и Онисифора (после 67).
Мч. Евпсихия (117-138).
Прп. Луки (после 975).
Св. Кассия (Касьяна) песнописца (IX).
Прп. Клу (Клодоальда), игумена, основателя Ноген-сюр-Сен близ Парижа (Галл.).

Чтения дня

Галатам 2:11-16
Марка 5:24-34
За вторник
Галатам 2:21-3:7
Марка 6:1-7
Ефесянам 6:10-17 (мученику)
Иоанна 15:17-16:2 (мученику)

СПРЯТАТЬ ТРОПАРИ

Предпразднство Рождества Богородицы. Тропарь, глас 4.
От ко́рене Иессе́ева и от чресл Дави́довых,/ Богоотрокови́ца Мариа́м ражда́ется днесь нам:/ ра́достию бо ра́дуются вся́ческая и обновля́ются./ Сра́дуйтеся ку́пно, Не́бо и земля́!/ Восхвали́те Ю оте́чествия язы́ков!/ Иоаки́м весели́тся и Áнна торжеству́ет, зову́щи:/ непло́ды ражда́ет Богоро́дицу, и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Кондак предпразднства, глас 3.
Де́ва днесь, и Богоро́дица Мари́я,/ черто́г безконе́чный Небе́снаго Жениха́ ражда́ется от непло́дове, Бо́жиим Сове́том,/ колесни́ца Сло́ва благоукраша́ется:/ на сие́ бо преднарече́ся, Боже́ственная дверь,/ и Ма́ти су́щия Жи́зни.

Тропарь мученика Созонта, глас 4.
Му́ченик Твой, Го́споди, Созо́нт,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2.
И́стиннаго и Богому́драго му́ченика,/ страда́льца благоче́стия иску́снаго,/ соше́дшеся днесь, велегла́сно восхва́лим Созо́нта таи́нника благода́ти,/ исцеле́ний да́теля богате́йшаго:/ мо́лит бо Христа́ Бо́га о всех нас.

Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского. Тропарь, глас 8.
Днесь све́тло красу́ется сла́внейший Вели́кий Но́вград,/ име́я мо́щи твоя́ в себе́, святи́телю Иоа́нне,/ я́ко со́лнечныя лучи́ испуща́ющия,/ и подаю́щия исцеле́ния, притека́ющим с ве́рою к ра́це моще́й твои́х./ Моли́ся Христу́ Бо́гу, изба́вити град сей невреди́мь от ва́рварскаго плене́ния,/ и междоусо́бныя бра́ни, и о́гненнаго запале́ния,/ святи́телю богому́дре и чудоно́сче,/ Небе́сный челове́че, и земны́й Áнгеле:/ да соше́дшеся любо́вию в па́мять твою́,/ све́тло пра́зднуем, в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся,/ и Христа́ сла́вяще, тебе́ такову́ю благода́ть дарова́вшаго исцеле́ний,/ и Вели́кому Нову́граду заступле́ние и утвержде́ние.

Кондак, глас 4.
Возвесели́ся явле́нно честна́я Це́рковь Христо́ва,/ в па́мять днесь приснослову́щаго святи́теля Иоа́нна,/ от Вели́каго Нова́града возсия́вшаго:/ и всю страну́ удиви́вшаго пресла́вными чудодея́нии,/ и все́ми доброде́тельми украси́вшагося./ И по преставле́нии бо честно́е те́ло его́ обре́теся нетле́нно,/ источа́ющее ве́лия чудеса́./ Те́мже зове́м ему́: о всеблаже́нне!/ Моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Ин тропарь, глас 4.
Го́споди Бо́же наш,/ творя́й при́сно с на́ми по Твоему́ смотре́нию,/ не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,/ но моли́твами святи́теля Твоего́ Иоа́нна/ в ми́ре устро́и живо́т наш.

Прмч. Макария Каневского. Тропарь, глас 8.
Ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х, преподобному́чениче Мака́рие,/ мы, гре́шнни, со умиле́нием притека́юще,/ дар исцеле́ния прие́млем:/ ты бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие,/ печа́льным утеше́ние/ и всех чту́щих тя вся́кое исполня́еши тре́бование,/ моля́ся Христу́ Бо́гу да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4.
Боже́ственным жела́нием весь сам себе́ от ю́наго во́зраста Го́сподеви возложи́в,/ яви́лся еси́ свети́льник све́тлый гра́ду твоему́,/ поуча́я всех и́стинней ве́ре и житию́ богоуго́дному,/ священному́чениче Мака́рие, Óвручская похвало́./ Сего́ ра́ди, я́ко а́гнец непоро́чный от распрелюби́вых враго́в гони́мый,/ возше́л еси́ во оби́тель Ка́невскую,/ иде́же я́ко па́стырь до́брый ду́шу твою́ положи́л еси́ за о́вцы твоя́./ И ны́не ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х мы, гре́шнии, со умиле́нием притека́юще,/ исцеле́ния прие́млем, многострада́льне./ Ты бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние,/ и всем чту́щим тя вся́кое исполня́еши тре́бование,/ моля́ся Христу́ Бо́гу спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2.
По́стническое и равноа́нгельное житие́ твое́ страда́льческими уясни́л еси́ по́двиги,/ и Áнгелом совсе́льник яви́лся еси́, богоблаже́нне Мака́рие,/ с ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.

Прп. Серапиона Псковского. Тропарь, глас 8.
Изря́дством жития́ чистоту́ де́вства прии́м, Серапио́не,/ и вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́./ Сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́вся и со зверьми́ живы́й,/ весь Христо́в спо́стник и друг Евфроси́на учи́теля твоего́ был еси́,/ тем же и мо́лим тя, помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, пусты́нныя похвало́, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 4.
От высокоу́мия иску́с прии́м смиренному́дрия,/ благода́ти Бо́жия яви́лся еси́ рачи́тель, богоно́сне Серапио́не./ Жела́нием бо Боже́ственныя любве́ вжига́ем,/ жите́йския молвы́ оста́вль,/ ревни́тель учи́телю твоему́ Евфроси́ну был еси́,/ безмо́лвием и жесто́ким пребыва́нием после́дуя Христу́:/ бде́нием же, и моли́твою, и посто́м о́браз был еси́ спо́стником твои́м./ Ны́не же моли́ся Го́сподеви, богоблаже́нне,/ спасти́ся душа́м на́шим.


25 апреля  Светлое Христово Воскресение - ПАСХА

   Двунадесятые непереходящие праздники

7 января  – Рождество Христово
19 января  – Богоявление Господне (Крещение)
15 февраля  – Сретение Господне
7 апреля  – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа  – Преображение Господне
28 августа  – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября  – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября  – Воздвижение Животворящего Креста Господня
4 декабря  – Введение во храм Пресвятой Богородицы

   Двунадесятые переходящие праздники

18 апреля  – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
3 июня  – Вознесение Господне
13 июня  – День Святой Троицы. Пятидесятница

   Великие праздники

14 января  – Обрезание Господне
7 июля  – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля  – Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября  – Покров Пресвятой Богородицы

   Церковные многодневные посты

8 марта по 24 апреля  – Великий пост
21 июня по 11 июля  – Петров пост
14 августа по 28 августа  – Успенский пост
28 ноября по 6 января  – Рождественский пост

   Церковные однодневные посты

   Среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок.
18 января  – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября  – Воздвижение Креста Господня

   Дни особого поминовения усопших

28 февраля  – Суббота мясопустная
20 марта  – Суббота 2-я Великого поста
27 марта  – Суббота 3-я Великого поста
3 апреля  – Суббота 4-я Великого поста
4 мая  – Радоница
12 июня  – Суббота Троицкая
6 ноября  – Суббота Димитриевская

   Сплошные седмицы

7 января по 17 января  – Святки
15 февраля по 21 февраля  – Мытаря и фарисея
29 февраля по 6 марта  – Сырная (масленица)
25 апреля по 1 мая  – Пасхальная (Светлая)
13 июня по 19 июня  – Троицкая
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Перейти на сегодняшний день

– полное воздержание от пищи
– cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)
– горячая пища без масла
– пища с растительным маслом
– разрешается рыба
– разрешается рыбная икра
– исключается мясо
– пост отменяется
– Святитель Феофан Затворник.
           Мысли на каждый день года.

Подписка на RSS канал Calendar RSS
Блоггеру
Приложение для iPhone
Приложение для Android
Вебмастеру
Сайты с календарем
О календаре
Новая версия календаря

Пасхалия

15 Фев  – Неделя о мытаре
   и фарисее
29 Фев  – Неделя мясопустная
7 Мар  – Прощеное воскресенье
18 Апр  – Вербное Воскресенье
25 Апр  ПАСХА
19 Май  – Преполовение
3 Июн  – Вознесение Господне
13 Июн  – Пятидесятница
20 Июн  – Всех святых

Знаки Типикона

– бдение на великие праздники; наиболее праздничная служба, где все изменяемые песнопения посвящены Празднику.
– "бдение" такому святому совершается Всенощное бдение. Его устав близок к полиелейной службе, отличия заключаются в том, что появляется малая вечерня, великая вечерня и утреня объединяются (отсюда бдение), бывает освящение хлебов и елеопомазание в конце утрени.
– "крест", "полиелей", "с полиелеем"; полиелейная служба, т.е. такая служба, на которой на утрени исполняется полиелей (торжественное пением псалмов 134 и 135 с припевами); кроме того, на такой службе бывает чтение Евангелия, прокимен, степенные антифоны, канон на 8, поются хвалитны и Великое славословие, а на вечерни появляется "Блажен муж" (первая Слава 1-й кафисмы), бывает Вход, читаются паремии, а также все стихиры поются святому, может служиться лития.
– "славословный", "со славословием"; такому святому полагается петь Великое славословие в конце утрени (в службах рангом ниже оно читается), кроме того, на службе поются уже некоторые воскресные богородичны, седальны по кафисмам – святому, на каноне бывает катавасия, а в конце утрени поются стихиры на хвалитех, Великое славословие, и все окончание утрени бывает по праздничному.
– "шестерик", "на шесть"; святому положены все шесть стихир на "Господи воззвах", бывает Слава на вечерней и утреней стиховне, тропарь, утренний канон святого на шесть.
, , пробел – "без знака"; самая рядовая повседневная служба святому, которому положено только три стихиры на "Господи воззвах" и канон на утрени на 4 тропаря. Тропаря святого может не быть.

Замечания и предложения посылайте по адресу:

Пресвятая Троице, Боже Наш, Слава Тебе!