Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

Свято-Троицкая Русская Православная Церковь

приход Московской Патриархии

 

главная | о нас | ссылки

english

главная > православный календарь

Православный календарь

Понедельник, 25 июля, 2022 / 12 июля, 2022 (по ст.ст.)
2022

Седмица 7-я по Пятидесятнице. Глас пятый.

Мчч. Прокла и Илария (II).
Прп. Михаила Малеина (962).
Мчч. Феодора варяга и сына его Иоанна, в Киеве (983).
Прп. Арсения Новгородского (1570).
Прп. Симона Воломского (1641).
Мц. Голиндухи, во Святом Крещении крещении Марии (591).
Прпп. Иоанна (988) и Гавриила (X) Святогорцев (Груз. ).
Иконы Божией Матери, именуемой Троеручица (VIII).
Иконы Божией Матери, именуемой "Самонаписавшаяся" (1863).
Свт. Серапиона, еп. Владимирского.
Св. Вероники.
Пренесение мощей (1620) св. Антония игумена Леохновского (Новгород) (1611).
Новомчч. Андрея воина, Ираклия, Тауста, Мены и других (Греч.).
Мч. Мамаса, около Сигматы (Греч.).
Перенесение мощей (2004) новосщмч. Момцилы Гргуревица Сербского (1940) (Серб.).

Чтения дня

Луки 1:39-49, 56 (на утрене)
1 Коринфянам 5:9-6:11
Матфея 13:54-58
Филиппийцам 2:5-11 (Богородице)
Луки 10:38-42; 11:27-28 (Богородице)

СПРЯТАТЬ ТРОПАРИ

Иконы Богородицы "Троеручица". Тропарь, глас 4.
Я́ко звезда́ светоза́ряющая,/ из Се́рбии на Афо́н чуде́сно прии́де/ всечестна́я ико́на Твоя́ Троеру́чица,/ ю́же оби́тель Хиланда́рская благогове́йно восприе́мши,/ я́ко Боже́ственный дар свы́ше,/ прославля́ет Тя, Влады́чицу,/ и уми́льно вопие́т:/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но пребу́ди с на́ми во ве́ки.

Ин тропарь, глас тойже.
Днесь всеми́рная ра́дость возсия́ нам ве́лия:/ дарова́ся святе́й Горе́ Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со изображе́нием тричи́сленно и неразде́льно пречи́стых рук Твои́х/ в прославле́ние Святы́я Тро́ицы,/ созыва́еши бо ве́рных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти,/ я́ко двема́ и́маши Сы́на и Го́спода держа́ти,/ тре́тию же яви́ на прибе́жище и покро́в чту́щим Тя,/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да вси, притека́ющии к Тебе́ ве́рою, прие́млют неоску́дно от всех зол свобожде́ние,/ от враго́в защище́ние,/ сего́ ра́ди и мы вку́пе со Афо́ном вопие́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Ин тропарь, глас тойже.
Днесь све́тло красу́ется ца́рствующий град Москва́,/ име́ющи в себе́, о Всеми́лостивейшая, всея́ тва́ри Честне́йшая,/ Засту́пнице на́ша Де́во Богоро́дице,/ честны́й о́браз Твой,/ и́мже подсо́лнечныя концы́ земли́ удивля́еши/ и мир ми́рови да́руеши,/ во о́браз бо Святы́я Тро́ицы явля́еши трие ру́це:/ двема́ у́бо Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, но́сиши,/ тре́тиею от напа́стей и бед/ ве́рно к Тебе́ прибега́ющих избавля́еши,/ и от потопле́ния изыма́еши,/ и всем поле́зная да́руеши,/ и преподо́бному Михаи́лу Малео́нскую го́ру показа́,/ и всех всегда́ ми́луеши,/ честно́ю ри́зою Свое́ю покрыва́еши жи́тельство сие́/ и вся гра́ды и страны́ на́ша, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная.

Кондак, глас 3.
Де́ва днесь благоволе́ние к нам явля́ет,/ Гора́ же Афо́н благодаре́ние Ей прино́сит,/ Áнгели и и́ноцы славосло́вят,/ Троеру́чица из Се́рбии чуде́сно путеше́ствует:/ нас бо ра́ди прии́де/ и всели́ся во святу́ю оби́тель Хиланда́рскую.

Мчч. Прокла и Илария. Тропарь мученикaм общий, глас 4.
Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Тропарь преподобнаго Михаила Малеина, глас 8.
Крила́ми мы́сленными к Богове́дению возлете́в разу́мно,/ мяте́ж ми́ра оста́вил еси́, блаже́нне,/ презре́в пло́ти мудрова́ния,/ му́дрость Вы́шнюю взыска́л еси́, е́же жи́ти с Бо́гом,/ и всем о́браз дав собо́ю, глаго́ля:/ добро́ есть с Бо́гом жи́ти, Михаи́ле преподо́бне.

Ин тропарь преподобнаго, глас тойже.
В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́/ и, де́я, учил еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней./ Те́мже и со Áнгелы сра́дуется, преподо́бне Михаи́ле, дух твой.

Кондак мучеников, глас 4.
Я́ко денни́ца звезда́, возсия́/ му́чеников Про́кла и Ила́рия честно́е страда́ние,/ предозаря́ющи нас чуде́с светлостьми́./ Те́мже пра́зднуем па́мять ва́шу:/ Христа́ Бо́га моли́те, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2.
Плотску́ю тяготу́ утончи́л еси́ де́лы,/ душе́вную же бы́стрость впери́л еси́ просвеще́нием, Михаи́ле,/ и яви́лся еси́ Тро́ице жили́ще,/ Ю́же зря, блаже́нне, я́сно,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Прп. Симона Воломского. Тропарь, глас 4.
От ю́ности твоея́ впери́в ум твой к Бо́гу, блаже́нне Си́моне,/ ми́ра же отве́ргся, всели́лся еси́ в пусты́ню непроходи́мую,/ и та́мо, от Го́спода укрепля́емь,/ в моли́твах и поще́ниих до́блественне пожи́л еси́,/ и жизнь твою́ страда́льчески/ убие́нием от сыно́в противле́ния сконча́л еси́./ Сего́ ра́ди со преподо́бными и му́ченики венча́лся еси́,/ с ни́ми же и ны́не предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы./ Сию́ моли́, мо́лим тя,/ оставле́ние пода́ти согреше́ний на́ших/ и дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8.
Возложи́в себе́ Бо́гу, па́че всех возлю́бленному,/ от ю́ности, преподобному́чениче, Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́,/ ми́ра же тле́нная ни во что же вмени́в,/ и в непроходи́мую пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней до́бре проти́ву неви́димаго врага́ подвиза́вся,/ и, я́ко светоза́рное со́лнце, во вся концы́ возсия́л еси́,/ и от челове́ков ненави́стных ну́ждную смерть, и мечно́е посече́ние,/ и ножи́ разбоде́ние, и о́гненное опале́ние прия́л еси́,/ и, ра́дуяся, прише́л еси́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со Безпло́тными ли́ки Влады́чнему Престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Си́моне преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Прп. Арсения Новгородского. Тропарь, глас 4.
Оте́чество свое́ и род оста́вил еси́,/ Христу́ прилепи́ся,/ и Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́,/ и в нем во юро́дстве трудолю́бное твое́ те́ло изнури́л еси́/ мно́гим посто́м и воздержа́нием,/ и проро́чествия дар прия́ти сподо́бися,/ и многошве́нныя ри́зы изво́лил еси́ на себе́ носи́ти,/ и, те́ло в нем предложи́в,/ оби́тель себе́ в преми́рнем Ца́рствии у Христа́, всех Бо́га, сотвори́л еси́./ Его́же моли́, свя́те Арсе́ние преподо́бне,/ Це́ркви и стра́не на́шей в ми́ре пребыва́ти от всех наве́т вра́жиих,/ уще́дрити нас, почита́ющих твое́ торжество́,/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 1.
Боже́ственною любо́вию возгоре́вся,/ вся мирска́я пристра́стия отри́нул еси́,/ крест же Христо́в на ра́мо взем,/ восле́д Его́ изво́лил еси́ ходи́ти,/ оте́чество твое́ оста́вив, Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́/ и, рабо́тая Бо́гови невозвра́тным по́мыслом,/ дарова́ния чудотворе́ний сподо́бился еси́./ Те́мже, чту́ще тя, преподо́бне Арсе́ние, вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 4.
Тяжелоно́сныя во́лны тиме́ния отгна́,/ и вся плотска́я двиза́ния/ и по́хоти паля́щия ни во что́же вмени́в,/ взем крест и по́йде вслед Христа́,/ И́мже наставля́емь,/ лука́выя се́ти до конца́ раздра́/ и под нога́ми предложи́,/ мо́лимтися, преподо́бне о́тче Арсе́ние,/ изба́ви нас от належа́щих на ны собла́зн,/ ты бо еси́ Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние/ и су́щим в печа́лех ра́дость.

Иконы Божией Матери, именуемой "Самонаписавшаяся". Тропарь, глас 1.
Чудотво́рней Твое́й ико́не, Богоро́дице Де́во,/ всеблагогове́йно покланя́емся и лобыза́ем ю́,/ подае́ши бо то́ю исцеле́ния,/ здра́вие же и кре́пость душа́м и телесе́м вои́стинну./ Те́мже любо́вию Тебе́ взыва́ем:/ сла́ва промышле́нию Твоему́ о нас, Чи́стая,/ сла́ва милосе́рдию Твоему́ к ве́рным,/ сла́ва Тебе́, самоизобрази́вшейся, Всеблага́я Влады́чице.

Кондак, глас 8.
Богома́тери воспои́м боже́ственне,/ припа́дающе Боже́ственному о́бразу Ея́,/ пресла́вно бо на том самонаписа́ся,/ и источа́ет чуде́с струи́ с ве́рою притека́ющим,/ и избавля́ет от зол зову́щих Ей:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Мчч. Феодора варяга и сына его Иоанна. Тропарь, глас 2.
Страстоте́рпцы Госпо́дни,/ Фео́доре со Иоа́нном о́троком, сла́внии!/ Блаже́нна земля́ Ру́сская, напи́вшаяся кровьми́ ва́шими,/ и ра́дуется оте́чество на́ше,/ в не́мже вы пе́рвии, и́долы посрами́вше,/ Христа́ со дерзнове́нием испове́дасте/ и за Него́ пострада́сте./ Того́, я́ко Бла́га, моли́те,/ до сконча́ния ве́ка в стране́ на́шей Це́рковь Правосла́вную непоколеби́му утверди́ти/ и всех ру́сских люде́й во и́стинней ве́ре и благоче́стии сохрани́ти.


24 апреля  Светлое Христово Воскресение - ПАСХА

   Двунадесятые непереходящие праздники

7 января  – Рождество Христово
19 января  – Богоявление Господне (Крещение)
15 февраля  – Сретение Господне
7 апреля  – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа  – Преображение Господне
28 августа  – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября  – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября  – Воздвижение Животворящего Креста Господня
4 декабря  – Введение во храм Пресвятой Богородицы

   Двунадесятые переходящие праздники

17 апреля  – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
2 июня  – Вознесение Господне
12 июня  – День Святой Троицы. Пятидесятница

   Великие праздники

14 января  – Обрезание Господне
7 июля  – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля  – Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября  – Покров Пресвятой Богородицы

   Церковные многодневные посты

7 марта по 23 апреля  – Великий пост
20 июня по 11 июля  – Петров пост
14 августа по 28 августа  – Успенский пост
28 ноября по 6 января  – Рождественский пост

   Церковные однодневные посты

   Среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок.
18 января  – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября  – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября  – Воздвижение Креста Господня

   Дни особого поминовения усопших

26 февраля  – Суббота мясопустная
19 марта  – Суббота 2-я Великого поста
26 марта  – Суббота 3-я Великого поста
2 апреля  – Суббота 4-я Великого поста
3 мая  – Радоница
11 июня  – Суббота Троицкая
5 ноября  – Суббота Димитриевская

   Сплошные седмицы

7 января по 17 января  – Святки
13 февраля по 19 февраля  – Мытаря и фарисея
27 февраля по 5 марта  – Сырная (масленица)
24 апреля по 30 апреля  – Пасхальная (Светлая)
12 июня по 18 июня  – Троицкая
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Перейти на сегодняшний день

– полное воздержание от пищи
– cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)
– горячая пища без масла
– пища с растительным маслом
– разрешается рыба
– разрешается рыбная икра
– исключается мясо
– пост отменяется
– Святитель Феофан Затворник.
           Мысли на каждый день года.

Подписка на RSS канал Calendar RSS
Блоггеру
Приложение для iPhone
Приложение для Android
Вебмастеру
Сайты с календарем
О календаре
Новая версия календаря

Пасхалия

13 Фев  – Неделя о мытаре
   и фарисее
27 Фев  – Неделя мясопустная
6 Мар  – Прощеное воскресенье
17 Апр  – Вербное Воскресенье
24 Апр  ПАСХА
18 Май  – Преполовение
2 Июн  – Вознесение Господне
12 Июн  – Пятидесятница
19 Июн  – Всех святых

Знаки Типикона

– бдение на великие праздники; наиболее праздничная служба, где все изменяемые песнопения посвящены Празднику.
– "бдение" такому святому совершается Всенощное бдение. Его устав близок к полиелейной службе, отличия заключаются в том, что появляется малая вечерня, великая вечерня и утреня объединяются (отсюда бдение), бывает освящение хлебов и елеопомазание в конце утрени.
– "крест", "полиелей", "с полиелеем"; полиелейная служба, т.е. такая служба, на которой на утрени исполняется полиелей (торжественное пением псалмов 134 и 135 с припевами); кроме того, на такой службе бывает чтение Евангелия, прокимен, степенные антифоны, канон на 8, поются хвалитны и Великое славословие, а на вечерни появляется "Блажен муж" (первая Слава 1-й кафисмы), бывает Вход, читаются паремии, а также все стихиры поются святому, может служиться лития.
– "славословный", "со славословием"; такому святому полагается петь Великое славословие в конце утрени (в службах рангом ниже оно читается), кроме того, на службе поются уже некоторые воскресные богородичны, седальны по кафисмам – святому, на каноне бывает катавасия, а в конце утрени поются стихиры на хвалитех, Великое славословие, и все окончание утрени бывает по праздничному.
– "шестерик", "на шесть"; святому положены все шесть стихир на "Господи воззвах", бывает Слава на вечерней и утреней стиховне, тропарь, утренний канон святого на шесть.
, , пробел – "без знака"; самая рядовая повседневная служба святому, которому положено только три стихиры на "Господи воззвах" и канон на утрени на 4 тропаря. Тропаря святого может не быть.

Замечания и предложения посылайте по адресу:

Пресвятая Троице, Боже Наш, Слава Тебе!